O Szkole

        I Katolickie Liceum Społeczne rozpoczęło pracę w r. szk.1991/2. Otrzymało dekret biskupi i uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Urząd miasta stoł. Warszawy pod nr.41/LO/93[2]. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Warszawie decyzją nr OK-5011/99/92 z dnia 13.04.1992. Od początku swego istnienia do czerwca 2016 roku miała swą siedzibę w budynku katechetycznym parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Od września 2016 szkoła działa w nowym miejscu na Natolinie. Organem prowadzącym szkoły jest Fundacja im. Stanisława Konarskiego z siedzibą na miejscu.

        Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w taki sposób, by osiągała najlepsze, zgodne ze swymi możliwościami wyniki. Każdy powinien rozwijać swe przymioty intelektualne, moralne i fizyczne oraz przygotowywać się do czynnego udziału w życiu społecznym.

        W naszym liceum jest miejsce nie tylko dla doskonałych, ale również dla poszukujących i błądzących, którym pragniemy pomóc w odnalezieniu właściwej drogi. Szkoła pracuje z uczniami zdolnymi, o sprecyzowanej wizji przyszłości jak również z tymi wymagającymi szczególnego wsparcia. Kameralne warunki i niewielkie zespoły klasowe sprawiają, że możliwe jest u nas realizowanie personalistycznej wizji wychowania. Wychowawcy , nauczyciele i personel znają każdego ucznia, są życzliwymi i opiekuńczymi przewodnikami.

        Wielu absolwentów kieruje do nas młodsze rodzeństwo, kuzynów i znajomych. Może to być odbierane jako wyraz akceptacji zaproponowanego przez I KLS modelu kształcenia i wychowania.Skontaktuj się z nami
I Katolickie Liceum Społeczne
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
sekretariat@szkola-online.pl
dyrektor@ikls.edu.pl

Logowanie do platformy moodle IKLS

moodle.ikls.edu.pl
Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawaursynow
Odwiedź nas w serwisie Facebook i polub naszą stronę

https://www.facebook.com/ikatolickieliceumspoleczne
Działalnośc Fundacji im. S.Konarskiego
fundacjakonarskiego.pl
szkola-online.pl
palackobylin.pl
MIDN