25 lat IKLS - nowe otwarcie

        Od ponad 25 lat kadra I Katolickiego Liceum Społecznego kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi tworząc szczególną przestrzeń dostosowaną do indywidualnych wymagań i potrzeb uczniów. Nasze liceum stwarza optymalne warunki ku temu, by młodzież rozwijała swoją indywidualność i osiągała jak najlepsze, zgodne z własnymi możliwościami, wyniki.

        I Katolickie Liceum Społeczne jest miejscem dla osób wymagających szczególnego wsparcia: zarówno dla młodych geniuszy, jak i dla młodzieży z trudnościami. Tym pierwszym zapewniamy odpowiednie warunki dla pełnego rozwoju ich potencjału, a tym drugim pomagamy odnaleźć najlepszą dla nich drogę edukacyjną. Wśród naszych uczniów są też młodzi ludzie z zaburzeniami natury rozwojowej, emocjonalnej i komunikacyjno-społecznej, zwłaszcza z zespołem Aspergera (ZA). Wieloletnia praktyka, wiedza i kwalifikacje naszej kadry nauczycielskiej przekładają się na efektywne metody procesów dydaktycznych i, co nie mniej istotne, przynoszą ogromne korzyści na płaszczyźnie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w pozostałych relacjach społecznych.

        Aby sprostać naszym założeniom sięgamy po innowacyjne rozwiązania i tworzymy nowoczesne narzędzia takie jak pierwsza w Polsce szkoła średnia on-line, umożliwiająca efektywny dostęp do edukacji osobom, które z różnych powodów życiowych nie mogą uczęszczać na zajęcia w trybie "stacjonarnym". Rozwiązanie to sprawdza się znakomicie również w przypadku uczniów z trudnościami, którzy ze względu na specyfikę swoich zaburzeń nie zawsze mogą być fizycznie obecni w liceum. Podstawą naszych działań, prowadzonych zawsze w ścisłej współpracy z rodzicami, jest nastawienie na specyficzne potrzeby ucznia przy jednoczesnym dbaniu o korzyści całej grupy. Kameralne warunki, niewielkie zespoły klasowe i indywidualne podejście do ucznia sprawiają, że rzeczywiście jest to możliwe.

        25-lecie I Katolickiego Liceum Społecznego to świetna okazja do nowego otwarcia. Po latach spędzonych na Ursynowie, czas na nowe miejsce. We wrześniu 2017 roku rozpoczynamy nowy etap naszej działalności - nowe otwarcie.

        A nowe otwarcie to również nowe, szersze możliwości świadczenia usług dedykowanych osobom ze szczególnymi wymaganiami, zwłaszcza z zespołem Aspergera. Lepsze warunki lokalowe, doświadczeni nauczyciele oraz współpraca z organizacjami i specjalistami w dziedzinie ZA, daje nam pewność że nasza oferta będzie jeszcze pełniejsza.

        Naszym zamiarem na najbliższe lata jest stworzenie centrum edukacyjnego dedykowanego młodzieży o tak specyficznych potrzebach, w którym znajdzie się również miejsce dla ich rodziców i opiekunów. Nasi uczniowie będą mogli spędzać tu czas wolny uczestnicząc w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych i przysposabiających do samodzielności w życiu dorosłym. Natomiast ich rodziny będą mogły wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swą wiedzę podczas warsztatów, kursów i szkoleń.

        Serdecznie zapraszamy!Skontaktuj się z nami
I Katolickie Liceum Społeczne
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
sekretariat@szkola-online.pl
dyrektor@ikls.edu.pl

Logowanie do platformy moodle IKLS

moodle.ikls.edu.pl
Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawaursynow
Odwiedź nas w serwisie Facebook i polub naszą stronę

https://www.facebook.com/ikatolickieliceumspoleczne
Działalnośc Fundacji im. S.Konarskiego
fundacjakonarskiego.pl
szkola-online.pl
palackobylin.pl
MIDN