Plan lekcji 2019/2020

Klasa I (po szkole podstawowej)


Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850 Matematyka konsultacje Chemia
900-940Retoryka zajęcia dodatkowe HistoriaJ. polski J.angielski
950-1030WOS J. polski  Filozofia J. angielski J. polski
1040-1120Historia FizykaReligia Matematyka J. polski
1140-1220Matematyka J. angielski Religia EDB Biologia
1230-1310J. angielski Geografia Matematyka J. niemiecki Godzina wychowawcza
1320-1400J. angielski Informatyka J. hiszpański J. niemiecki WF
1410-1450 J. hiszpański WF
1500-1540WF

Klasa I (po gimnazjum)


Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850 Matematyka konsultacjeWOSInformatyka Biologia
900-940WOKRetoryka zajęcia dodatkoweJ. polskiJ. angielskiChemia
950-1030MatematykaFizykaJ. polskiMatematyka J. angielski
1040-1120MatematykaJ. angielskiHistoriaJ. polskiJ. angielski
1140-1220J. angielskiGeografiaJ. hiszpańskiEDB J.polski
1230-1310Historia MatematykaJ. hiszpańskiJ. niemiecki Godz. wychowawcza
1320-1400Podst. przeds.Religia J. niemieckiWF
1410-1450Podst. przeds.Religia  WF
1500-1540 WF

Klasa II

Wychowawca: Tomasz Skrzypaczak


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850 Historia i społeczeństwo Matematyka konsultacje  Geografia
900-940MatematykaMatematyka ITJ. niemieckiGeografia
950-1030J. polskiMatematyka IT Historia i społeczeństwoJ. niemieckiWOS
1040-1120J. angielskiJ. polskiMatematykaJ. angielskiWOS
1140-1220GeografiaJ. polskiGodzina
wychowawcza
J. angielskiJ. angielski
1230-1310GeografiaJ. angielskiReligiaMatematykaJ. polski
1320-1400J. niemiecki
w podróży
J. angielskiReligiaJ. polskiWF
1410-1450WOS   WF
1500-1540 WF

Klasa III

Wychowawca: Marta Okraj-Tymków


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850  Matematyka konsultacje  WOS
900-940Godzina
wychowawcza
J. angielskiMatematykaMatematykaWOS/
Biologia
950-1030J. angielskiJ. angielskiMatematykaJ. polskiGeografia/
Biologia
1040-1120J. polskiMatematyka ITJ. polskiJ. niemieckiGeografia/
Biologia
1140-1220Historia i społeczeństwoMatematyka ITJ. polskiJ. niemieckiHistoria i społeczeństwo
1230-1310J. niemiecki
w podróży
J. polskiReligiaJ. angielski
1320-1400WOSGeografiaReligiaJ. angielskiWF
1410-1450 Geografia  WF
1500-1540 WF