Klasa I (po szkole podstawowej)


Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850 Matematyka konsultacje Chemia
900-940Retoryka zajęcia dodatkowe HistoriaJ.angielski
950-1030WOS J. polski  Filozofia J. angielski J. polski
1040-1120Historia FizykaReligia Matematyka J. polski
1140-1220Matematyka J. angielski Religia J. polski Biologia
1230-1310J. angielski Geografia Matematyka J. niemiecki Godzina wychowawcza
1320-1400J. angielski Informatyka J. hiszpański J. niemiecki WF
1410-1450EDB
e-learning
 J. hiszpański WF
1500-1540WF

Klasa I (po gimnazjum)


Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850Chemia Matematyka konsultacjeWOS
900-940WOKRetoryka zajęcia dodatkoweJ. polskiJ. angielskiBiologia
950-1030MatematykaFizykaJ. polskiMatematyka J. angielski
1040-1120MatematykaJ. angielskiHistoriaJ. polskiJ. angielski
1140-1220J. angielskiGeografiaJ. hiszpański Informatyka J.polski
1230-1310Historia MatematykaJ. hiszpańskiJ. niemiecki Godz. wychowawcza
1320-1400Podst. przeds.Religia EDB – e-learning J. niemieckiWF
1410-1450Podst. przeds.Religia  WF
1500-1540 WF

Klasa II


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850 Historia i społeczeństwo Matematyka konsultacje  Geografia/
Biologia
900-940MatematykaMatematyka ITMatematykaJ. niemieckiGeografia
950-1030J. polskiMatematyka IT Historia i społeczeństwoJ. niemieckiWOS/
Biologia
1040-1120J. angielskiJ. polskiMatematykaJ. angielskiWOS/
Biologia
1140-1220GeografiaJ. polskiGodzina
wychowawcza
J. angielskiJ.angielski
1230-1310GeografiaJ. angielskiReligiaJ. polskiJ. polski
1320-1400J. niemiecki
w podróży
J. angielskiReligiaJ. hiszpańskiWF
1410-1450WOS  J.hiszpański WF
1500-1540 WF

Klasa III

Wychowawca: Marta Okraj-Tymków


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
810-850  Matematyka konsultacje  WOS/
Biologia
900-940J. angielskiJ. angielskiMatematykaMatematykaHistoria i
społeczeństwo
950-1030J. angielskiJ. angielskiMatematykaJ. polskiGeografia/
Biologia
1040-1120J. polskiMatematyka ITJ. polskiJ. niemieckiGeografia/
Biologia
1140-1220Historia i społeczeństwoMatematyka ITJ. polskiJ. niemieckiWOS
1230-1310J. niemiecki
w podróży
J. polskiReligiaMatematyka
1320-1400WOSGeografiaReligiaJ. angielskiWF
1410-1450 Geografia  WF
1500-1540 WF