Plan Lekcji


Klasa I       wychowawca - Tomasz Skrzypczak
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

810-850

     WOK    

900-940

 WOS  J. polski  Historia  J. polski  J. polski

950-1030

 Historia  Matematyka  Religia  Matematyka  Fizyka

1040-1120

 J. angielski  J. angielski  Religia  J. niemiecki  J. polski

1140-1220

 Geografia  Podst. przeds.  Godzina
 Wychowawcza
 J. niemiecki  Biologia

1230-1310

 Chemia  Podst. przeds.  Matematyka  J. angielski  WF

1320-1400

 J. niemiecki  J. angielski  Matematyka  J. angielski  WF

1410-1450

     Informatyka    
Klasa II       wychowawca - Marta Okraj-Tymków
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

810-850

 Matematyka  Matematyka IT    Matematyka  WOS/Chemia

900-940

 J. angielski  Matematyka IT    Matematyka  WOS/Chemia

950-1030

 J. angielski  J. polski  Religia  J. niemiecki
 w podróży
 Geografia/Biologia

1040-1120

 J. niemiecki  J. polski  Religia  J. angielski  Geografia/Biologia

1140-1220

 J. niemiecki  J. angielski  Historia
 i społ.
 J. angielski  Historia
 i społ.

1230-1310

 Godzina
 Wychowawcza
 J. angielski  J. polski  J. polski  WF

1320-1400

 -/Chemia  Geografia/-  WOS/Biologia  J. polski  WF

1410-1450

 -/Chemia  Geografia/-  - / Biologia    
Klasa III       wychowawca - Dariusz Wyżlic
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

810-850

 WOS / -    Religia    Geografia/Chemia

900-940

 Matematyka IT  J. angielski  Religia  J. angielski  Geografia/Chemia

950-1030

 Matematyka IT  J. angielski  Historia
 i społ.
 J. angielski  WOS/Biologia

1040-1120

 Historia
 i społ.
 Matematyka  Matematyka  Matematyka  WOS/Biologia

1140-1220

 J. angielski  J. polski  J. polski  J. polski  J. polski

1230-1310

 J. niemiecki
 w podróży
 J. polski  Godzina
 Wychowawcza
 J. niemiecki  WF

1320-1400

 Geografia/Chemia    - / Biologia  J. niemiecki  WF

1410-1450

 Geografia/Chemia    - / Biologia    
Skontaktuj się z nami
I Katolickie Liceum Społeczne
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
sekretariat@szkola-online.pl
dyrektor@ikls.edu.pl

Logowanie do platformy moodle IKLS

moodle.ikls.edu.pl
Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawaursynow
Odwiedź nas w serwisie Facebook i polub naszą stronę

https://www.facebook.com/ikatolickieliceumspoleczne
Działalnośc Fundacji im. S.Konarskiego
fundacjakonarskiego.pl
szkola-online.pl
palackobylin.pl
MIDN