Klasy Planowane na rok szkolny 2019/2020
Ogłaszamy nabór równoległy do klas pierwszych na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej.
Podstawą przyjęcia są:
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • wyniki testu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, świadectwo
 • ukończenia szkoły.
Planowane klasy po gimnazjum - z rozszerzeniami: j.angielski, geografia, wos, chemia, biologia,
 • j. angielski
 • geografia
 • WOS
 • chemia
 • biologia
Rozszerzenia w trybie 4-letnim zostaną ustalone zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

II język obcy: niemiecki - 3 godz/tyg

Do klasy II w ramach rekrutacji uzupełniającej przyjmujemy chętnych na rozszerzenie z j. angielskiego, geografii i WOS-u lub biologii i chemii.

Wymagane dokumenty
 • kwestionariusz osobowy
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki testów gimnazjalnych
 • 3 fotografie
 • opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku dysfunkcji

Post Date: 14-01-2019


Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -16.00
Prowadzimy również rekrutację uzupełniającą do klas programowo wyższych

Zapraszamy!

Rodzicu
 • pragniesz dla swego dziecka bezpiecznej szkoły
 • zależy Ci na jego dobrym wykształceniu
 • chcesz uniknąć niebezpieczeństw kontaktu z narkotykami
 • oczekujesz, że Twoje dziecko odkryje i rozwinie swoje predyspozycje
 • pragniesz, by kształciło się w przyjaznej i pobudzającej intelekt atmosferze
PRZYJDŹ DO NAS
Gimnazjalisto
 • Jesteś nieśmiały?
 • Boisz się odpowiadać przy tablicy?
 • Nie jesteś pewien, w czym możesz być naprawde dobry?
 • Pragniesz zdobyć rzetelne wykształcenie?
 • Źle się czujesz w dużych grupach?
 • Chcesz znaleźć przyjaciół wśród kolegów i nauczycieli?
PRZYJDŹ DO NAS:

I Katolickie Liceum Społeczne
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
Skontaktuj się z nami
I Katolickie Liceum Społeczne
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
sekretariat@szkola-online.pl
dyrektor@ikls.edu.pl

Logowanie do platformy moodle IKLS

moodle.ikls.edu.pl
Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawaursynow
Odwiedź nas w serwisie Facebook i polub naszą stronę

https://www.facebook.com/ikatolickieliceumspoleczne
Działalnośc Fundacji im. S.Konarskiego
fundacjakonarskiego.pl
szkola-online.pl
palackobylin.pl
MIDN