Rodzice! Szukacie przyjaznej szkoły dla dziecka z zespołem Aspergera?

Przyjdźcie do nas!

I Katolickie Liceum Społeczne – szkoła z 29-letnim doświadczeniem – pomoże Waszym Dzieciom odnaleźć najlepszą dla nich drogę edukacyjną.

Oferujemy:

  • bezpłatną naukę dla młodzieży posiadającej orzeczenie o: niepełnosprawnościach sprzężonych i/lub zespole Aspergera;
  • przyjazną atmosferę;
  • doświadczoną kadrę nauczycielską;
  • indywidualne podejście do ucznia;
  • małe liczebnie klasy;
  • dogodne warunki lokalowe.