Od 1991 roku kadra I Katolickiego Liceum Społecznego kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi, tworząc szczególną przestrzeń dostosowaną do indywidualnych wymagań i potrzeb uczniów. Nasze liceum stwarza optymalne warunki ku temu, by młodzież rozwijała swoją indywidualność i osiągała jak najlepsze, zgodne z własnymi możliwościami, wyniki.

Scenariusz, reżyseria, montaż – Hubert Osmulski uczeń IKLS

I Katolickie Liceum Społeczne jest miejscem dla osób wymagających szczególnego wsparcia: zarówno dla młodych geniuszy, jak i dla młodzieży z trudnościami. Tym pierwszym zapewniamy odpowiednie warunki dla pełnego rozwoju ich potencjału, a tym drugim pomagamy odnaleźć najlepszą dla nich drogę edukacyjną. Wieloletnia praktyka, wiedza i kwalifikacje naszej kadry nauczycielskiej przekładają się na efektywne metody procesów dydaktycznych i, co nie mniej istotne, przynoszą ogromne korzyści na płaszczyźnie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w pozostałych relacjach społecznych.

Aby sprostać naszym założeniom sięgamy po innowacyjne rozwiązania i korzystamy z nowoczesnych narzędzia takich jak:

  • platforma edukacyjna MOODLE umożliwiająca efektywny dostęp do lekcji uczniom, którzy z powodu choroby nie mogą uczęszczać na zajęcia w trybie stacjonarnym. Rozwiązanie to sprawdza się znakomicie również w przypadku uczniów z trudnościami, którzy ze względu na specyfikę swoich zaburzeń nie zawsze mogą być fizycznie obecni w szkole.
  • wirtualne laboratoria przedmiotowe Class VR
  • tablice multimedialne

Podstawą naszych działań, prowadzonych zawsze w ścisłej współpracy z rodzicami, jest nastawienie na specyficzne potrzeby ucznia przy jednoczesnym dbaniu o korzyści całej grupy. Kameralne warunki, niewielkie zespoły klasowe i indywidualne podejście do ucznia sprawiają, że rzeczywiście jest to możliwe. A nowe otwarcie to również nowe, szersze możliwości świadczenia usług dedykowanych osobom ze szczególnymi wymaganiami, zwłaszcza z zespołem Aspergera. Odpowiednie warunki lokalowe ( w tym pokój wyciszeń), doświadczeni nauczyciele oraz współpraca z organizacjami i specjalistami w dziedzinie ZA, daje nam pewność że nasza oferta będzie jeszcze pełniejsza.

Serdecznie zapraszamy!