Dzieci z aspergerem

Rodzice! Szukacie przyjaznej szkoły dla dziecka z zespołem Aspergera?

Przyjdźcie do nas!

I Katolickie Liceum Społeczne – szkoła z 29-letnim doświadczeniem – pomoże Waszym Dzieciom odnaleźć najlepszą dla nich drogę edukacyjną.

Oferujemy:

 • bezpłatną naukę dla młodzieży posiadającej orzeczenie o: niepełnosprawnościach sprzężonych i/lub zespole Aspergera;
 • przyjazną atmosferę;
 • doświadczoną kadrę nauczycielską;
 • indywidualne podejście do ucznia;
 • małe liczebnie klasy;
 • dogodne warunki lokalowe;
 • stawianie celów społecznych na równi przed edukacyjnymi (zależy nam na wielotorowym rozwoju ucznia, w dbałości o Jego dobre samopoczucie, by przygotować go jak najpełniej do wyzwań, z jakimi będzie się mierzył);
 • przyjazna atmosfera jest budowana na minimalizowaniu stresów, jakich doświadczają uczniowie, na dbałości o ich indywidualne potrzeby i oczekiwania; każdy uczeń jest inny i każdy ma zapewnioną edukację i wsparcie skrojone dla jego potrzeb;
 • małe klasy, które zawsze są wspierane przez psychologów/pedagogów;
 • doświadczoną kadrę, w której skład wchodzą pedagodzy, arteterapueci, pedagodzy specjalni, psychologowie, zaś sama kadra nauczycielska jest złożona min z nauczycieli akademickich;
 • przyjazne warunki lokalowe – ogromna przestrzeń,  w której każdy uczeń znajdzie swoje miejsce, min. 2 sale wyciszeń, „domki”, w których uczniowie mogą znaleźć miejsce do rozmowy z psychologiem/pedagogiem;
 • stały kontakt z kadrą, która kładzie ogromny nacisk na współpracę z rodzicami;
 • zajęcia przez doświadczanie nie tylko akademickie studiowanie podręczników;
 • tablety, które są doskonałą alternatywą dla szkolnych podręczników;