Ogłaszamy nabór do klasy pierwszej.

Rodzicu:

 • pragniesz dla swego dziecka bezpiecznej szkoły?
 • zależy Ci na jego dobrym wykształceniu?
 • chcesz uniknąć niebezpieczeństw kontaktu z narkotykami?
 • oczekujesz, że Twoje dziecko odkryje i rozwinie swoje predyspozycje?
 • pragniesz, by kształciło się w przyjaznej i pobudzającej intelekt atmosferze?

Uczniu:

 • Jesteś nieśmiały?
 • Boisz się odpowiadać przy tablicy?
 • Nie jesteś pewien, w czym możesz być naprawdę dobry?
 • Pragniesz zdobyć rzetelne wykształcenie?
 • Źle się czujesz w dużych grupach?
 • Chcesz znaleźć przyjaciół wśród kolegów i nauczycieli?

Od wielu lat z powodzeniem wykorzystujemy do nauczania własną platformę edukacyjną. Zdalnie pracujemy na co dzień i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zmieniamy się dla Was!!! Zobaczcie co wprowadzamy od września 2021!!!

 • Cykliczne spotkania z naukowcami z zakresu medycyny, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki, psychologii.
 • Zorganizujemy dla Was warsztaty dietetyczne, zdrowego kręgosłupa, pierwszej pomocy oraz psychologiczne.
 • Współpracujemy z Wyższą Uczelnią Medyczną im. Tadeusza Koźluka więc na zajęciach będziecie prowadzić wiele doświadczeń z zakresu cytologii, mikrobiologii, botaniki i zoologii.
 • Będziecie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez ogród botaniczny, ogród zoologiczny, oraz wielu zajęciach muzealnych.
 • W trakcie zajęć będziecie wykorzystywać wirtualną rzeczywistość, drukarkę 3D, tablice multimedialne.
 • Chcemy rozwijać Wasze pasje tworząc sekcje (specjalności): medyczną, techniczną, humanistyczną.

Podstawą przyjęcia są:

 • rozmowa kwalifikacyjna
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub testu gimnazjalisty
 • świadectwo ukończenia szkoły

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu 8-klasisty
 • 2 fotografie
 • opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku dysfunkcji

Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną w sekretariacie szkoły:
tel. 783-201-101 | 22-643-53-38
dyrektor@ikls.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -16.00.

Prowadzimy również rekrutację uzupełniającą do klas programowo wyższych.

Rozszerzenia:

 • j. angielski
 • geografia
 • WOS
 • chemia
 • biologia
 • historia
 • matematyka

Planowane klasy z rozszerzeniami:

I język obcy: angielski – 5 godz./tydz.
II język obcy: niemiecki – 2 godz/tydz. lub hiszpański 2 godz./tydz.

Do klasy II, w ramach rekrutacji uzupełniającej, przyjmujemy chętnych na rozszerzenie z j. angielskiego, geografii i WOS-u lub biologii i chemii.

Więcej informacji:

I Katolickie Liceum Społeczne
ul. Bobrowiecka 9
Budynek A, II piętro

tel. 783-201-101 | 22-643-53-38
dyrektor@ikls.edu.pl
sekretaria@szkola-online.pl