Nasza szkoła

Od 1991 roku kadra I Katolickiego Liceum Społecznego kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi, tworząc szczególną przestrzeń dostosowaną do indywidualnych wymagań i potrzeb uczniów. Nasze liceum stwarza optymalne warunki ku temu, by młodzież rozwijała swoją indywidualność i osiągała jak najlepsze, zgodne z własnymi możliwościami, wyniki. Stale się rozwijamy i aby sprostać naszym założeniom sięgamy po innowacyjne rozwiązania i korzystamy z nowoczesnych narzędzia takich jak:

  • Platforma edukacyjna MOODLE umożliwiająca efektywny dostęp do lekcji uczniom, którzy z powodu choroby nie mogą uczęszczać na zajęcia w trybie stacjonarnym. Rozwiązanie to sprawdza się znakomicie również w przypadku uczniów z trudnościami, którzy ze względu na specyfikę swoich zaburzeń nie zawsze mogą być fizycznie obecni w szkole.
  • Wirtualne laboratoria przedmiotowe Class VR
  • Tablice multimedialne
  • Rozwiązania dedykowane uczniom z zespołem Aspergera
    ( Zajęcia Tomatis oraz Biofeedback)

Nasza misja

I Katolickie Liceum Społeczne jest miejscem dla osób wymagających szczególnego wsparcia: zarówno dla młodych geniuszy, jak i dla młodzieży z trudnościami. Tym pierwszym zapewniamy odpowiednie warunki dla pełnego rozwoju ich potencjału, a tym drugim pomagamy odnaleźć najlepszą dla nich drogę edukacyjną. Wieloletnia praktyka, wiedza i kwalifikacje naszej kadry nauczycielskiej przekładają się na efektywne metody procesów dydaktycznych i, co nie mniej istotne, przynoszą ogromne korzyści na płaszczyźnie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w pozostałych relacjach społecznych.

Podstawą naszych działań, prowadzonych zawsze w ścisłej współpracy z rodzicami, jest nastawienie na specyficzne potrzeby ucznia przy jednoczesnym dbaniu o korzyści całej grupy. Kameralne warunki, niewielkie zespoły klasowe i indywidualne podejście do ucznia sprawiają, że rzeczywiście jest to możliwe. A nowe otwarcie to również nowe, szersze możliwości świadczenia usług dedykowanych osobom ze szczególnymi wymaganiami, zwłaszcza z zespołem Aspergera. Odpowiednie warunki lokalowe ( w tym pokój wyciszeń), doświadczeni nauczyciele oraz współpraca z organizacjami i specjalistami w dziedzinie ZA, daje nam pewność że nasza oferta będzie jeszcze pełniejsza.

Dla uczniów z trudnościami prowadzimy dedykowane zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Rewalidacji, Biofeedbacku czy Tomatisa. Co istotne mając 5 wykwalikowanych pedagogów uczeń może niejako dokonać wyboru, z którym z nich jest mu najbardziej po drodze. Zajęcia bowiem muszą odbywać się na zasadzie wzajemnego zaufania, szacunku, poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Są to generalne zasady obowiązujące w naszej szkole. To nie tylko miejsce przyjazne uczniom, ale także ich rodzicom, opiekunom. Dbamy o holistyczne podejście do pracy z systemem, jakim jest rodzina i środowisko ucznia.

 

Nie sposób pominąć tutaj wagę misji, która nam przyświeca, czyli nauczania i wychowania w warunkach idealnej równowagi między wymaganiami (edukacyjnymi i społecznymi), zasadami (których nauczanie jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku młodych ludzi z zespolem Aspergera), ale przede wszystkim w warunkach pozbawionych stresu i presji.

 

Prowadzimy:

 

– zajęcia arteterapuetyczne
– zajęcia z programowania i grafiki
– koło filmowe
– koło dyskusyjne
– dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę matematyczną/językową/z zagadnień fizyki czy chemii.

 

Zapraszamy gości wielu profesji, by młodzi ludzie mogli podjąć dyskusję na temat swojej przyszłej drogi zawodowej.
Organizujemy szereg konkursów, plastycznych, sportowych, szachowych, turnieje gier komputerowych, etc.
Nasi uczniowie odnoszą szereg sukcesów, do których pierwszym krokiem jest blisko 100% zdawalność matury.

Wielu z naszych nauczycieli to kadra akademicka, która równolegle pracuje zarówno ze studentami jak i prowadzi dyskurs z uczniami naszej szkoły, co niewątpliwie przynosi wiele korzyści zarówno na poziomie nauczania, jak i w procesie wychowawczym.

Przede wszystkim, nauczyciele będący jednocześnie kadrami akademickimi mają możliwość aktualizowania swojej wiedzy na bieżąco. Dzięki kontaktowi z nauką na poziomie akademickim, mogą być na bieżąco z najnowszymi badaniami, publikacjami naukowymi i nowymi metodami nauczania. To pozwala im na stosowanie najnowszych i najbardziej efektywnych praktyk pedagogicznych w swojej pracy z uczniami. Ponadto, będący na bieżąco z aktualnymi trendami i teoriami w dziedzinie edukacji, nauczyciele mogą dostosowywać swoje metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, co pozytywnie wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.

Kolejnym aspektem korzystnym dla uczniów jest inspirujący charakter pracy nauczycieli-akademików. Nauczyciele, którzy są aktywni naukowo, mogą dzielić się swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem z uczniami. Mogą wprowadzać ich w świat nowych idei, teorii i badań naukowych, co może rozbudzać zainteresowania i rozwijać ciekawość poznawczą uczniów. Nauczyciele-akademicy mogą także zapraszać ciekawych gości związanych z ich dziedziną nauki do szkoły, co może poszerzać horyzonty uczniów i inspirować ich do rozwijania swoich zainteresowań naukowych.